Thursday, 19 March 2015POISONOUS FREQUENCIES & DD KERN

V pseudo-kytarovém duu Poisonous Frequencies objevuje Petr Vrba zvukové možnosti elektrifikované trubky převlečené za elektrickou kytaru a Tomáš Procházka aka Federsel pokračuje v experimentech s hledáním toho nejhnusnějšího kytarového zvuku.
https://soundcloud.com/federsel/poisonous-frequencies-frequency-no5
http://federsel.blogspot.cz/
www.vrrrba.cz
...
DD KERN
dd Kern
Didi Kern hraje pøedevším rockovou, improvizovanou a elektronickou hudbu. Bubnuje odmalièka, zaèínal ve venkovských pochodových kapelách. Od devadesátých let je èlenem kapel jako Bulbul nebo Fuckhead. Spoluzaložil skupinu Broken Heart Collector a mezi jeho spoluhráèe patøí napøíklad Philipp Quehenberger, Mats Gustafsson, Ken Vandermark, Georg Graewe, Franz Hautzninger. Pøíležitostnì vystupuje také jako DJ.
http://www.bulbul.at/
http://www.fuckhead.at/
http://brokenheartcollector.klingt.org/

PAM (Pasi Mäkelä, the Finish art parrot with rabies)

,Pasi Mäkelä aka PAM je finský hudebník a performer žijící v Praze. Několik let vedl finskou psychedelickou avant-rock-jazzovou kapelu Läski, založil performativně hudební Sabotanic Garden a je členem pražských garážově gospelových The Spermbankers.

http://sabotanicgarden.blogspot.cz/
S Tomášem Procházkou spolupracují nejen jako duo Federsel & Mäkelä, ale též provozují mikrolabel Meteorismo Records.
Na značce Polí 5 vydal vloni své první sólové album PAM.
http://meteorismo.bandcamp.com/album/pam

Djs Ferdersel & Mäkelä CHILL OUT PARTY

Federsel&Mäkelä je duo v Praze usazených umělců, finského tanečníka butó a výrobce kimchi a českého loutkáře a kurátora outsider music. Dvojice vytváří experimentální hudbu a vede vlastní internetový label Meteorismo.
Federsel&Mäkelä tvoří také dvojici DJů, známých ze žhavých party s latinskoamerickou taneční hudbou ve stylu salsa či cumbia. Hrají z originálních vinylů z Kolumbie, Venezuely, Cuby a Mexika, sbírku doplňují taneční hity z několika afrických zemí. Zážitek povinný pro každého opravdové znalce latinskoamerické hudby!
Salsa, cumbia, merenge, bugaloo, mambo, rumba, son Cubano!

Federsel & Mäkelä is Prague based duo, consisting of Finnish butoh dancer and kimchi maker and Czech puppeteer and outsider music curator.
They produce weird experimental music and run small record label Meteorismo.
Federsel & Mäkelä are also latin music DJs, well known for hot salsa and cumbia parties. They play original vinyl records from Venezuela, Cuba, Colombia and Mexico, together with few more from various African countries. A must-hear for any true latin music connoisseur!
Salsa, cumbia, merenge, bugaloo, mambo, rumba, son Cubano!
…........................................................................................................................................
POISONOUS FREQUENCIES & DD KERN

Quasi-guitar duo Poisonous Frequencies is meeting of two important figures of Czech free improv scene. Petr Vrba is discovering the possibilities of electrified trumpet, disguised as electric guitar and Tomáš Procházka aka Federsel is continuing in his search for the most awful electric guitar sound.
https://soundcloud.com/federsel/poisonous-frequencies-frequency-no5
http://federsel.blogspot.cz/
www.vrrrba.cz
DD KERN
Didi Kern appears mainly as a musician in rock, improvised- and electronic music. Playing the drums since childhood, starting in rural marching bands. Since the 90s he is best known for his contributions in bands like Bulbul or Fuckhead; he is founding member of broken.heart.collector and plays with musicians like Philipp Quehenberger, Mats Gustafsson, Ken Vandermark, Georg Graewe, Franz Hautzninger etc. Occasionally appears as a DJ as well.
http://www.bulbul.at/
http://www.fuckhead.at/
http://brokenheartcollector.klingt.org/
PAM (Pasi Mäkelä, the Finish art parrot with rabies)
Pasi Mäkelä, aka PAM , Finnish musician and performer living in Prague ,ed Finnish psyche-avant-rock-jazz group Läski several years, is founder of Finnish performance music group Sabotanic Garden, is front man of Prague based garage gospel group The Spermbankers.
abotanicgarden.blogspot.cz/
Has a Federsel&Mäkelä -duo with Tomas Prochazka. They also run together microlabel Meteorismo Records.
Released first solo-CD PAM in late 2014 through Prague based Poli5 label
meteorismo.bandcamp.com/album/pam

Djs Ferdersel & Mäkelä CHILL OUT PARTY

Federsel & Mäkelä is Prague based duo, consisting of Finnish butoh dancer and kimchi maker and Czech puppeteer and outsider music curator.
They produce weird experimental music and run small record label Meteorismo.
Federsel & Mäkelä are also latin music DJs, well known for hot salsa and cumbia parties. They play original vinyl records from Venezuela, Cuba, Colombia and Mexico, together with few more from various African countries. A must-hear for any true latin music connoisseur!
Salsa, cumbia, merenge, bugaloo, mambo, rumba, son Cubano!

Friday, 6 February 2015

MARE DI DIRAC (IT):::::::SOVIET LOVE (IT)


MARE DI DIRAC je italský kolektiv který vytváří lo-fi, morbidní,a někdy rituálně založený zvuk, který míchá prvky terénní nahrávky, přírodní ozvěny, lidských hlasů, jemné elektroniky a výběr instrumentální / bicí záležitosti berou se ve starých varhanech, didgeridoo, tibetských zvoncích, mořské trubky, déšťového drumu & dalších prvků. Jejich zvuk se pohybuje někde mezi surovou rituální atmosféru, temné ponuré dronové hmoty a temně zatuchlého zvukového uměni " dark ‘n’ dank sound art." (Musique Machine Web Zine)
Spolupráce projekt se skládá ze tří italských experimentálních noisových umělců:
Lorenzo A. - minimální hluk, analogové elektroniky, zvukové objekty (kosti)...
Luca D. - různé elektro-akustické nástroje
Daniele D. - námořní trubka a analogové elektroniky
Mare Di Dirac are an Italian collective who create lo-fi, morbid, and sometimes ritual based sound that mix together elements field recordings, natural reverb, human voices, subtle electronics, and selection of instrumental / percussion matter taking in: old church organ, didgeridoo, Tibetan bells, marine trumpet, rain drum & other elements. Their sound falls somewhere between crude ritual ambience, murky grim drone matter, and dark ‘n’ dank sound art." (Musique Machine Web Zine)

Collaboration project consists by three italian experimental noise artists:
Lorenzo A. – minimal noise, analog electronics, sound objects (bones)
Luca D. – various electro-acoustic instruments
Daniele D. – marine trumpet & analog electronics
http://greytone.bandcamp.com/album/mare-di-dirac-tupilaq-cd-digital-grey014
https://www.youtube.com/watch?v=KfpFa6kLOF8

SOVIET LOVE
je duo / trio improvizace, která se zrodila během setkávání různých a navzájem se doplňujících světů: performativní zpěv a předměty Annalisa Pascai Saiu a eklektický kontrabas / elektrický baskytarysta Michele Anelli, ti společně, příjmají resonanci bubeníka Emilio Bernè slušivý trio. Soviet Love navrhuje cestu kolem několika poetických světů interpretovaných, zničených, rozložených, až do extrému.
"Na počátku bylo slovo, řekl, a slovo bylo Zvuk".

is a duo/trio of improvisation that born by the meeting of different and complementary worlds: the performative vocal and objects of Annalisa Pascai Saiu and the eclectic doublebass/electric bass player Michele Anelli that, together, receive the sonority of the drummer Emilio Bernè becoming a trio. Soviet Love propose a trip around several poetic worlds interpreted, destroyed, decomposed, taken to the extreme.
“In the beginning was the word, he said, and the word was the Sound”.
http://sovietlove.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LWuDy8JbfYY


Thursday, 18 December 2014

RUINU  
http://ruinu.klangundkrach.net/

RUiNU je tříčlenná formace z okruhu vydavatelství KLaNGundKRaCH, specializující se na volnou improvizaci s hlukovými fragmenty a hudebními ruinami. Tvoří ho hráči na lo-fi elektroniku a ozvučené předměty Jan Klamm (Kaspar von Urbach, k!amm, No Pavarotti) a Ondřej Parus (Kaspar von Urbach, Power Triangle) a dechař Patrik Pelikán (Psychedelický flákač na odstřel). Pod názvem The Ruin Of Ruins v minulosti vystupovali jako doprovodná skupina písničkáře Rouilleuxe
Each member of Ruinu is an living activist of the Real underground scene of Praha, playing, promoting and editing the weirdest and unreproductible musics and sounds - mostly under KLaNGundKRaCH organization...
http://klangundkrach.net/news
and Blood In the Boat label
http://bloodintheboat.blogspot.cz/ 
with Patrick Pelikan ( soloist and also member of Fuck It Duet 
Ondřej Sýkora ( Sister Body
http://plastika.bandcamp.com/
Lightning Glove
http://lightningglove.bandcamp.com/)

Poprvé a za peníze

Projekt Ivety Plné je především milá, ale trvalá neúcta, namířená možná úplně na všechno. A protože každý odstup je porézní, čas od času její tvorbou prostupují sny a náznaky. V případě jejího zatvrzelého amatérismu nejde o princip, ale o rozpaky. (Mimochodem hraje často a dlouho, spolupracovala například s Core of the Coalman a dalšími). Proč být, nebo chít být v něčem schopný? Proč tyhlé uzké dovednosti a identifikace? Život je zamračený bordel, a její hudba skáče do každého dopravního prostředku a účinně narušuje veškeré významy a cíle. Iveta Plná se věnuje také malování dočasných hádanek, samozřejmě od okraje...

is above all a kind but permanent irreverence, perhaps commited to everything. And by this porous detachment dreams and evidences sometimes infiltrate.Her asserted amateurism is not a principle but a scruple ( by the way, she plays oftently and for a long time, with Core of the Coalman for instance ) : why to be or to become a skillful something, a agreed point? why these narrow skills and identifications? Life is a cloudy bordel.Her music jumps into every public transports and corrupt efficiently meanings and destinations.
she also paints temporal riddles, from the border obviously

http://ir2music.bandcamp.com/

HellAsh

Charis Konstantinou is a greek skillful experimentator now based in Amsterdam, and one of these musical soldiers open to many winds, many experimentation.A straight position of proteiformisma,a prolific bunch of projects - but by listening each of them, an inner coherence and honesty, something like : what is music ? what's "non-music"?.Surprise.We are curious and look forward.
to get an approaching idea, let's listen one after the other
https://soundcloud.com/hellash/keratoconjunctivitis-horn
https://soundcloud.com/hellash/sets/stront
http://plattegrond.bandcamp.com/album/zombie-hol
http://brainmasturbation.wix.com/info

Sunday, 29 June 2014


ROUILLEUX (CZ);;;;PRETTY OLD SOUND(bulg);;;;;ANN JOY ANN (usa):::::MATEJ SENKYRIK (cz)
Bistro U Veselé kozy, zastávka Lihovar nedaleko Smíchovského nádraží

Friday, 28 March 2014

SISTER:/BODY (cz) :::::POPRVé A ZA PENIZE (cz):::::: PRETTY OLD SOUND (bulg)

Poprvé a za Peníze (Solo Festival of Bruitisms)
Prostě se zjevila. Vůbec jsem ji nevolal. Ani jsem nepostřehl, kdy se tam objevila. Najednou tam byla
http://ir2music.bandcamp.com/

Sister/Body (Golden Night Electronics)

Dnes už se stěží podaří zjistit, co všechno se vlastně v těch několika sekundách událo. Jakého prostředku použil, aby tak bleskově zlomil její vůli. A aby nadlouho ovlivnil její svět. ...
http://teslatapes.bandcamp.com/
http://klangundkrach.net/sleepyhead/
http://plastika.bandcamp.com/


Pretty Old Sound (Psychedelic Garage)
I když tedy u všech duševně normálních lidí jejich duševní činnost odráží skutečnost, přece jen je její mechanismus u každého jedince poněkud jiný a vlastní nervový podklad myšlení není tedy shodný.
https://soundcloud.com/#prettyoldsound
100kc
Final Club
Příběnická 977/8, 130 00 Praha 3-Žižkov


Friday, 28 February 2014

MOONCUP ACCIDENT (cz);;;;;;;ŽUŽU(fr/cz) :::::::::::::LO/VE (cz)
 
Mooncup Accident (cz)
je nové experimentální hudební duo z okruhu pražského kolektivu KLaNGundKRaCH. Žena, muž a jejich amplifikované lamentace a zaříkávání, řeč lásky a odpadků. Debutové album Litany of Hole vyšlo na kazetě v srpnu 2013 u Blood in the Boat Records (download ve formátech flac nebo MP3 zdarma, případně za jakoukoli libovolnou částku na Bandcampu).
http://bloodintheboat.bandcamp.com/album/litany-of-hole

ŽUŽU(fr/cz)
Žužu je v podstatě experimentální duet který se skládá z
Patrika Pelikána, českého aktivisty zapojeného do umění a hudby a Romana Krzycha, francouzského umělce
http://zuzumusic1.bandcamp.com/
 

LO/VE (Negative Friend +Markéta Dvořáková, drums ) (cz)
http://lovethecrew.bandcamp.com/album/cut-raw
https://www.facebook.com/L0VEcrew

Thursday, 27 February 2014

PHAERENZ(cz)::::::LEGION OF SWINE (uk) :::::: I R (cz/fr)

Phaerentz is a solo project of Petr Ferenc, a Czech music journalist and musician, renowned mostly for his hauntological project Birds Build Nest uderground.
it's about psychoacoustics thoughts and repetitiv patterns
http://phaerentz.bandcamp.com/album/iii
an article about Pharaentz here
(http://easterndaze.net/tagged/Czech_Republic:)

Legion of Swine (UK) is the main artistic output of Music Techology lecturer Dave Procter. His main themes are disgust at the depths that Western and other regimes sink to in order to keep "democratic" control.
-> http://legionofswine.bandcamp.com/

I R (CZ/FR) is an half-joke association between mysterious non-artist Poprvé a za Peníze and Romano Krzych, french noise-maker
http://ir2music.bandcamp.com/

Monday, 16 December 2013Sony Tony (D)::::::::U.N.D.O (FR)

Sony Tony (D)

Způsob jeho vystupování na jevišti je k hudbě ve stejném poměru jako filantropie k mizantropii. Zvíře, které vás povznese k výšinám a pak na vás hledí jako černé slunce a drtí veškeré vaše pokusy o myšlení a dobré konání.
Čas bujné i apollónské zábavy možná dočasně pominul. Nezbývá tedy než uprostřed svých úmyslů a nástrojů osvětlit klaunskou změť. A snad právě tímto přibližováním se směšnosti se performance Sonyho Tonyho snaží uchovat hypotetické, radikální, smíšené a měňavé vědomí a požitek z jeho uvolnění.
...
His way of being on stage is to Music what the love of humanity is to misanthropy.Hoist an Idea too high, then that beast watches you like a black sun , crushes all actual attemps of thinking and doing right.
Maybe times are temporary over for both deep and appollinian entertainments.What its remains to be done is to light by yourself a clownish mess among your wills and your tools.Maybe it's by such an affinity with ridiculousness that Sony Tony's shows/performances try to save an hypothetic radical mixing floating consciousness and pleasure to loose .
Sonytony:
LoFi-Dada-Noiserock-Grind-One-Man-Band with videodrums!
ddddistortions / 3strings / 1mic / 1videodrum /// woundedkneesbrokenheels&sorethroats/// distortionnnnss.
Anton Kaun (Sonytony, Rumpeln, VJ Kaundown,...) is a noise + videoartist form munich, germany.
"no control no dominance!"
http://www.youtube.com/watch?v=tn_CGwg8BG8
http://www.rumpeln.de/sonytony.html
http://www.in-muenchen-nix-los.de/bands/sonytony.html

U.N.D.O (FR)
Před svým odjezdem z Paříže byli Jean-Philippe Saulou and Romano Krzych stálou součástí místní experimentální/noisové/avant-gardní scény. V roce 2006 založili duo U.N.D.O., jehož heslem bylo: „No style, no ends, no home.“ Touto rázně chaotickou metodou natočili kilometry dosud nevydaných výstředních improvizačních skladeb, v nichž používali počítače, mikrofony, K7 rekordéry, pásky, hudební nástroje (saxofony, kytary), akustické zvuky, náhodné hluky, hlasy, všechno možné…
Vystupovali společně s Evil Moisture, TG Gondardem, El-G, Blue Sabbath Black Fiji, Sister Iodine, Jean-François Pauvrosem, Rinusem van Alebeekem, Opera Mort, Joachimem Montessuisem, Seirijim Murayamou, Cheveu atd.
Z potřeby uniknout z pasti stát se seriózními labužnickými hudebníky začali v roce 2008 nový projekt s bicími, který přinesl špinavou, vykloubenou, falešně rockovou a vpravdě romantickou hudbu pod jménem Bülanz Orgabar (několikrát hráli v České republice; jejich první a poslední album vyšlo na labelu KlangUndKrach v Praze).
Po třech letech odloučení opět výjimečně zažehnou další oheň soustředěného chaosu kytar, přístrojů, elektroniky a hlasů.

Before leaving Paris, Jean-Philippe Saulou and Romano krzych were discret and permanent activists of the experimental/noise/avant-garde scene of Paris.They found their duet U.N.D.O in 2006, whom directiv watchwords are : " No style, no ends, no home". In such an affirmativ chaotic way of proceeding, they recorded some kilometers of non-published weird without-ends improvisations, using computers, microphones, K7 recorders, tapes, instruments (sax, guitars), acoustic noises and accidents, voices, everything ...
and then did together many live shows and collaborations
they share stage with some Evil Moisture, TG Gondard, El-G, Blue Sabbath Black Fiji, Sister Iodine, Jean-François Pauvros, Rinus Alebeek, Opera Mort, Joachim Montessuis Seiriji Murayama, Cheveu , atd
By need to escape from the trap of becoming serious gastronomic musicians, they started in 2008 a new trio project with a drum : dirty dislocated false-rock truly romantic music of Bülanz Orgabar (which played several times in Czech Republic.Their first and last album edited by KlungUndKrach Records, Praha)
after three years of disconnection, they will exceptionally light another fire of concentred and attentiv chaos of guitars, machines, electronics and voices
http://vimeo.com/3179279 ( Bülanz Orgabar)
http://www.youtube.com/watch?v=8DH9HpU2_Fk (an old old old show of them)
http://romanokrzych.bandcamp.com/

Friday, 19 July 2013

 PARANOIZ (hung)::::::ŽuŽu (cz/fr):::::WHITE WIGMAN (cz)

Fb https://www.facebook.com/events/151308831721481/

ParaNoiZ (Hungaria)
is a project that creates massive, improvisatory noise music with a unique line-up. Present members ( Kálmán Pongrácz /aka Rovar17 -laptop, live electronics ; Gábor Tóth/aka Tgnoise - live electronics; Krisztián Bartha - drums) -- build up a 'harsh', 'ambient noise' based rhythm-heavy sound on each concert. Among others, this project aims at broadening the noise soundscape with novel, experimental sounds, in search for new structural dimensions. For this reason, they invite guest performers on each occasion who don not necessarily or expressly operate in the noise music scene.
https://www.facebook.com/paranoise.H...
and some music to taste:
http://rovar17.bandcamp.com/album/paranoiz-the-rules-of-free-improvisation


ŽuŽu (cz/fr)
machines/sax/voices/bodies/texts
harsh exorcism
a new project from Romano Krzych and Patrick Pelikan + Iveta Plna

Pelikan : http://www.mediafire.com/download/86gvzxgu0pm6sxg/maigret.rar#!
also runs into cz bands like
Ruinu
http://ruinu.klangundkrach.net/
or Fucked Duet with Klamm!
and here a solo project
http://timtimtontraeger.bandcamp.com/album/split-c30-2

Romano Krzych is an anti-sportiv "performer" and his mouth black hole spitting out words and sounds like nails
otherwise here are some jokes :
http://rkz1.blogspot.cz/

Iveta Plna is above all a secret painter :
http://www.demosoundsquad.org/ivetaplna/
and uses to play music with a third ghostly hand
White Wigman (cz)

is White Wigman,
a meditativ fisher
http://whitewigwam.bandcamp.com/track/live-in-k4-prague-28-5-2012

also involved as bassist in Rouilleux

Wednesday, 15 February 2012

ANIMAL MACHINE (Poland):::::: ELSA AIDS (Cz):::::::::ROVAR 17 (Hungaria)::::::ROMANO KRZYCH (fr)
ELSA AIDS (Cz)

young contemporary poetry
don't miss it
http://klangundkrach.net/elsa-aids/
http://redforcolourblind.blogspot.com/2011/11/elsa-aids-trojjediny-prst.html

Kdekdo píše o "roušce noci", zatímco Elsa Aids nebyla nikdy vidět. A ne kvůli heteronymům. Typický čtenář procházel kolem černého závěsu a bublinkového igelitu, který vytvářel chybějící zeď středně velkého pokoje. Velké okno, obrácené do dvora, bylo zvenku příliš vysoko a zevnitř příliš daleko. Nejcitelnější výjevy vznikaly v době, kdy nebylo s kým co dělat, a v prostoru, který se rozprostíral uvnitř neklidného těla.

ROVAR 17 (Hungaria)

The method of the Rovar17 audio collage technique:
- first step: Creation.
We create some artificial organisms. Because we haven?t got pure laboratory, and we can?t groom the test-tubes and instruments, the generated living beings are black-hearted.
- second step: Sampling.
We investigate the evil beings & make video and audio record of their behavior. Eventually, finds are presented live to the audience...
www.myspace.com/rovar17
Notice that Rovar 17 is one of the most (maybe the most) important activist of the hungarian experimental scene
http://www.myspace.com/rovar17

ANIMAL MACHINE (Poland)

: Industrial noise and live electronics project from Poland.Sound ranges from elements of industrial noise sub-genres like the power electronics, harsh noise and power noise.
www.myspace.com/kshayaath

ROMANO KRZYCH

Romano Krzych (Paris, France) tries to produce the poorest solution as he can, and haveswallow his lyrical feelings to listen to the facts and rumor.Over whispers,larsens, no-sens noises and furtiv shouts are floating some lumps of "music",some ghost of melody.The main thing flirts with acid noises and repressed cruelty of waiting the End of Something. No dance, no sex, no clue of humor.Not funny. Mix-Table/feedbacks/ dictaphone / voices / some lost naked words / few guitar sometimes
http://rkz1.blogspot.com/

FINAL kLUB
Příbenická 8
130 00 Praha

Friday, 26 August 2011

CORE OF THE COALMAN (CZ/USA)::::::::::ROMANO KRZYCH (france)dear tourists would you come back from Praha with something to tell ? Have you got friends ? Do they usually believe or just listen to what you say ? Waiting of the edge of something? This evening at Klub Final was especially designed for your revival curiosity about puzzle of nature and foreign abnormalities of summer.These smiling depoliticized experimental musicians are some coalmen.They just prepare your ears for close winters.Enjoy Praha, enjoy EuRopa


CORE OF THE COALMAN (CZ/USA)


the solo project of sound artist Jorge Boehringer, consists of continuity and discontinuity for viola, voice and circuits on the border between order and chaos. Sonically diverse and at times explosive in texture, Core of the Coalman emphasizes the physicality of sound in its synesthetic relationships between ear, brain, and environment.
Performances including feedback-driven yodel triggers,descending tympanic pressures implying sexual interface, and extended upwardly-mobile Carnasitic arrays, with ornaments, have been featured on all kinds of concert programs. This project has comfortably shared programs with everything from power electronics and noise (such as Deathroes, D Yellow Swans and Dead Machines), to rock bands (from Deerhoof to Caroliner Rainbow to Skullflower) and famed avant-garde figures (like Ikue Mori, Pauline Oliveros, and Ghedalia Tazartes), and been presented on several international festivals such as Impakt Festival (presented by Kraak) and Colour Out of Space (presented by Chocolate Monk).
Boehringer and his solo project accidentally moved from Oakland, California to Prague, Czech Republic four years ago, and since then he has released several recordings among them: Aggregate and Crackle (Chocolate Monk, UK), Symmetrical Cavepeople (Insect, CZ), You'll Need A Catapult (KlangundKrach, CZ), Box of the Last Help (Zum, US), Affinity Groups (self-released), Precambrian Figures (Unverified, UK) and numerous tapes and other items. He teaches sound, experimental and interactive media, and runs a visual art studio at Prague College, where he also moderates the Experimental Arts Reseach Lab (EARL) a clearinghouse for crazy people with soldering irons and noisy ideas.
videos:
http://www.dailymotion.com/ video/xcem6y_core-of-the-coalman-live-at-k4-prah_music
http://www.youtube.com/watch? v=cS4GlfKWNvY
stream anything from several new-ish records here:
http://coreofthecoalman. bandcamp.com/track/kills-iv

websites with sounds:

http://www.last.fm/music/ JorgeBoehringer
http://soundcloud.com/core-of- the-coalman


ROMANO KRZYCH (france)

Hello from a simple-minding country of Freedom, Human Rights and blabla.RomanoKrzych (Paris, France) tries to produce the poorest solution as he can, and haveswallow his lyrical feelings to listen to the facts and rumor.Over whispers,larsens, no-sens noises and furtiv shouts are floating some lumps of "music",some ghost of melody.The main thing flirts with acid noises and repressed cruelty of waiting the End of Something. No dance, no sex, no clue of humor.Not funny.
Mix-Table/feedbacks/ dictaphone / voices / some lost false prophetic words / few guitar sometimes http://soundcloud.com/romano-krzych

NEGATIVE FRIEND (CZ)

emo punk to country and whores samples andhandful of stench, Gypsy Soul. silly folk

Pages